Spørreskjemaer

Spørreskjemaer kan gjøre pasientsamtalen mer målrettet og effektiv, samtidig som kvaliteten på innsamlede pasientrapporterte opplysninger blir bedre.

Det finnes mange ulike spørreskjemaer utviklet for å innhente opplysninger om familieforhold, arvelige sykdommer, tidligere sykdommer, medikamenter og allergier i tillegg til mer spesifikke sykdomsskjemaer. Noen av de mer spesifikke skjemaene er:

Balanselaboratoriet og Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer ved Haukeland universitetssykhus har lagt ut sitt spørreskjema i pdf-format.

ABCD2

ABCD2 er en skala fra 0 til 7 poeng for å gradere risiko for hjerneslag hos pasienter etter gjennomgått TIA3. En skår på 3 poeng eller mer indikerer moderat til høy risiko. Skalaen er også tatt i bruk i algoritmer for vurdering av pasienter med akutt vertigo, der en skår på ≥ 3 poeng i noen tilfeller brukes som et av kriteriene for inklusjon i slagforløp hos pasienter som har isolert vertigo uten ensidig lammelse eller taleforstyrrelser.

ABCD2 for gradering av risiko for hjerneslag etter TIA
A Alder ≥ 60 år 1 poeng
B Blodtrykk > 140/90 1 poeng
C Kliniske tegn (Clinical signs)

Ensidig lammelse

Taleforstyrrelse uten lammelse

2 poeng

1 poeng

D1 Symptomvarighet (Duration)

10 – 59 minutter

≥ 60 minutter

1 poeng

2 poeng

D2 Diabetes 1 poeng