Andre kilder til informasjon

Denne elektroniske læreboken er supplert med referanser til originale forskningsartikler og oversiktsartikler som underbygger rådene som gis.

Den kritiske leser vil ønske å sammenligne disse rådene med råd fra andre lands nasjonale myndigheter, fagmedisinske foreninger og andre fagfellevurderte publikasjonskanaler.