Behandling

Behandlingen av de enkelte vestibulære sykdommene er gjennomgått i diagnosekapitlene. Dette kapittelet inneholder noen generelle prinsipper og betraktninger.

På nettsidene til Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for vestibulære sykdommer, finnes i tillegg gode videoer som viser blant annet behandlingsmanøve for BPPV og øvelser til bruk i vestibulær rehabilitering.