Migrene med og uten aura

ICD-10: Migrene uten aura (G43.0), migrene med aura (G43.1)
ICD-11: Migraine without aura (8A80.0), migraine with aura (8A80.1)
Merknad: De internasjonale diagnostiske kriteriene for migrene med og uten aura er tatt med som supplement til omtalen av vestibulær migrene. For mer fullstendig omtale av migrene kan referansene benyttes 1.
Diagnose: Følgende kriterier er er hentet fra The International Classification of Headache Disorders (ICHD-3) 2:

Migrene uten aura:

 1. Minst 5 anfall som oppfyller kriteriene B-D
 2. Hodepineanfall som varer i 4-72 timer (ubehandlet eller behandlet uten effekt)
 3. Hodepinen har minst to av følgende fire karakteristika:
  • Ensidig smertelokalisasjon
  • Pulserende kvalitet
  • Moderat til alvorlig smertegrad
  • Forverres av, eller forårsaker unnvikelse av, daglige fysiske aktiviteter (f.eks. å gå eller gå opp en trapp)
 4. Under hodepinen minst ett av følgende:
  • Kvalme og/eller brekninger
  • Lys- og lydskyhet
 5. Ikke mer forenlig med annen ICHD-3-diagnose.

Migrene med aura:

 1. Minst to anfall som oppfyller kriteriene B og C
 2. Ett eller flere av følgende fullstendig reversible aurasymptomer:
  1. Visuelt
  2. Sensorisk
  3. Tale/språk
  4. Motorisk
  5. Hjernestamme
  6. Retina
 3. Minst tre av følgende seks karakteristika:
  1. Minst ett aurasymptom brer seg gradvis over ≥5 minutter
  2. To eller flere aurasymptomer oppstår etter hverandre
  3. Hvert enkelt aurasymptom varer i 5-60 minutter
  4. Minst ett av aurasymptomene er unilateralt
  5. Minst ett av aurasymptomene er positivt
  6. Aurasymptomene er ledsaget, eller etterfulgt innen 60 minutter, av hodepine
 4. Ikke mer forenlig med annen ICHD-3-diagnose.