Hjernesvulst og svimmelhet

Hjernesvulst er en sjelden årsak til svimmelhet. En studie viste at 16 av 2091 unge voksne som ble undersøkt ved en vertigoklinikk for svimmelhet, hørselstap eller øresus, fikk påvist svulst i bakre skallegrop1. I denne populasjonen var altså prevalensen av hjernesvulst 0,8 %. Man måtte undersøke 125 pasienter med billeddiagnostikk for å påvise én svulst. Vestibularisschwannom var vanligste funn etterfulgt av diverse mer sjeldne svulster som astrocytom, ependymom, gliom, epidermoid cyste og glomus jugulare-tumor.

Symptomer som kan tale i retning av svulst i bakre skallegrop er først og fremst asymmetrisk hørselstap, hodepine, objektiv balanseforstyrrelse eller hjernenerveutfall. MR er beste metode for å diagnostisere intrakranielle svulster, men CT er et rimeligere og lettere tilgjengelig alternativ. Billeddiagnostikk hører i dag med til utredningen av pasienter med langvarig, progredierende eller uforklarlig svimmelhet.