Bakgrunn

Her lærer du grunnleggende teori som hjelper deg til å forstå den mer praktisk rettede delen av boken. Les den gjerne når du har litt tid til overs.

Hva du lærer

  • En introduksjon til balansesystemet (det posturale systemet). Hvordan klarer vi å bevege oss oppreist og unngå å falle?
  • Om likevektssansen og det indre øret. Hvorfor har vi et balanseorgan og hvordan virker det?
  • Patofysiologi: Hvilke symptomer gir de vestibulære sykdommene og hvorfor?
  • Klassifikasjon: Hvilke vestibulære sykdommer finnes, og hvordan deles de inn etter moderne diagnostiske kriterier og klassifikasjonssystemer?

Hva du trenger

  • Ca 60 minutter tid til uforstyrret lesing