Rullemanøver

Dersom Dix-Hallpikes manøver utløser horisontal nystagmus, bør du gå videre med rullemanøver for å avklare om det foreligger BPPV i de laterale buegangene. Dette er vist på denne videoen: https://vimeo.com/265354147